IChF

Ogromne doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu szeroko pojętej chemii oraz świetna oferta edukacyjna dla studentów to możliwości instytutu IChF PAN, który może pochwalić się również doskonałą renomą w Polsce i na świecie. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk od wielu lat współpracuje z wieloma znanymi firmami z całego świata, prowadząc przy ich współpracy liczne badania oraz pomiary. IChF, którego możliwości można dokładniej poznać na stronie internetowej http://ichf.pong.pl/, do realizacji wszystkich badań wykorzystuje wyłącznie najnowocześniejsze technologie, stawiając na te dziedziny chemii, które mają obecnie najlepszą przyszłość. Instytut IChF PAN tworzy armia doświadczonych naukowców, która stale poszerza się dzięki świetnej ofercie edukacyjnej.